Σεμινάριο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) Αθήνα (30-10-2018): Αναρτήθηκαν οι παρουσιάσεις

Print Friendly, PDF & Email
Ολοκληρώθηκε το Σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε στις 30-10-2018 στην Αθήνα. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ Γενική περιγραφή, συμπλήρωση & υποβολή τεχνικού δελτίου & αναφοράς προόδου Δήλωση & έλεγχος δαπανών πρώτου επιπέδου Δελτίο χορήγησης χρηματοδότησης έργου


Σχόλιο