Συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση για τον σχεδιασμό του Προγράμματος “Ελλάδα-Κύπρος 2021-2027”  

Print Friendly, PDF & Email
Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος  Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020» ξεκινά δημόσια διαβούλευση για την ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας και Κύπρου κατά την προγραμματική περίοδο 2021-2027. Προσκαλούμε: i) Εθνικές, περιφερειακές και τοπικές δημόσιες αρχές ii) Άλλους δημόσιους οργανισμούς iii) Κοινωνικούς και οικονομικούς εταίρους iv). Εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα v) Φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών Η ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΜΕΤΡΑΕΙ: ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΑΡΑΚΑΛΟΎΜΕ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ