Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών των Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας

Print Friendly, PDF & Email

Δημοσιεύεται το κείμενο της εξειδίκευσης οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα δαπανών των προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας. Μπορείτε να δείτε το κείμενο εδώ