3η Ενημέρωση αντικατάστασης αρχείου της Πρώτης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων στο Πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020

Print Friendly, PDF & Email

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι Αντικαταστάθηκε το αρχείο:

14. Φύλλο Αξιολόγησης Πράξεων, Α΄- Β΄Φάση