Αλλαγή στοιχείων επικοινωνίας ΚΓ Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020
Τετάρτη, 08 Φεβρουάριος 2017 09:52

  Σας ενημερώνουμε ότι από 6/2/2017 η νέα ταχυδρομική διεύθυνση της Κοινής Γραμματείας Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 είναι η ακόλουθη:

Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 ΤΚ 57001, Κτίριο Zeda, Είσοδος 4,  Πυλαία, Θεσσαλονίκη

Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις μηνυμάτων παραμένουν ως είχαν, ενώ οι νέοι αριθμοί των τηλεφώνων επικοινωνίας της ΚΓ είναι οι εξής :

Φυλάτος Αστέριος : 2310469632

Ξανθόπουλος Παναγιώτης : 2310469627

Γιαμάκη Ελένη : 2310469626

 
Άξονας Προτεραιότητας
Κύριος Εταίρος
Αρ. Πρόσκλησης
Ειδικός στόχος