Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Αξιολόγηση κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα - Κύπρος 2007-2013»
Πέμπτη, 15 Δεκέμβριος 2011 08:12

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Αξιολόγηση κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα - Κύπρος 2007-2013»

Περίληψη Προκήρυξης

 
Άξονας Προτεραιότητας
Κύριος Εταίρος
Αρ. Πρόσκλησης
Ειδικός στόχος