Ανάρτηση Ερωτήσεων-Απαντήσεων για την 3η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
Τετάρτη, 04 Απρίλιος 2012 11:07

Στην τοποθεσία Συχνές Ερωτήσεις αναρτήθηκαν διευκρινιστικές απαντήσεις επί ερωτήσεων για την 3η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων

 
Άξονας Προτεραιότητας
Κύριος Εταίρος
Αρ. Πρόσκλησης
Ειδικός στόχος