Ανάρτηση 1ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων για Στρατηγικά Έργα στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013
Τετάρτη, 06 Φεβρουάριος 2013 12:06

 

1η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για Στρατηγικά Έργαστο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013

 
Άξονας Προτεραιότητας
Κύριος Εταίρος
Αρ. Πρόσκλησης
Ειδικός στόχος