Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων 1ης Πρόσκλησης για τον Άξονα 4: Τεχνικη Βοηθεια
Πέμπτη, 30 Ιανουάριος 2014 08:34

Παρακαλώ βρείτε συννημμένο τον πίνακα με τα αποτελέσματα της 1ης Πρόσκλησης για τον Άξονα 4: Τεχνική Βοήθεια

Αποτελέσματα

 

 
Άξονας Προτεραιότητας
Κύριος Εταίρος
Αρ. Πρόσκλησης
Ειδικός στόχος