Συν-Εργώ / Oλοκληρωμένες δράσεις κοινής προώθησης-προβολής Κρητικών και Κυπριακών προϊόντων & επιχειρήσεων στην Κρήτη και στην Kύπρο

Ακρωνύμιο: Συν-Εργώ
Τίτλος: Oλοκληρωμένες δράσεις κοινής προώθησης-προβολής Κρητικών και Κυπριακών προϊόντων & επιχειρήσεων στην Κρήτη και στην Kύπρο
Άξονας Προτεραιότητας: 1. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Ειδικός Στόχος: 1.1 Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας
Επικεφαλής Εταίρος: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Εταίρος 2: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Εταίρος 3: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Εταίρος 4: ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
Εταίρος 5: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
Προϋπολογισμός: 1.035.270,00 €
Περιγραφή: Αναλυτική περιγραφή δίνεται στην επισυναπτόμενη σύνοψη του έργου
Στοιχεία Έργου:
Αρ. Πρόσκλησης: Κ1
Αρ. Πρωτοκόλλου: 8969
Ημερομηνία Υπογραφή Σύμβασης: 17/6/11
Κωδικός Σύμβασης: K1_1_01
Downloads: Σύνοψη έργου 8969
Χάρτης Περιφέρεια Κρήτης: ΧΑΝΙΑ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Χάρτης Κύπρου: ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Περιφέρειες που συμμετέχουν: περιφέρειες
Άξονας Προτεραιότητας
Κύριος Εταίρος
Αρ. Πρόσκλησης
Ειδικός στόχος