ΟΙΚΟΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ / Διαδρομές στο περιβαλλοντικό και πολιτισμικό απόθεμα, 'Κύπρος-Κρήτη-Λέσβος'-Οικοπεριηγητές

Ακρωνύμιο: ΟΙΚΟΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ
Τίτλος: Διαδρομές στο περιβαλλοντικό και πολιτισμικό απόθεμα, 'Κύπρος-Κρήτη-Λέσβος'-Οικοπεριηγητές
Άξονας Προτεραιότητας: 2. ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ειδικός Στόχος: Ε.Σ.4 Αξιοποίηση, διαχείριση και ανάπτυξη φυσικών και πολιτιστικών πόρων
Επικεφαλής Εταίρος: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Α.Ε.-ΟΤΑ
Εταίρος 2: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε
Εταίρος 3: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΛΤΔ
Εταίρος 4: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΦΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΛΤΔ
Εταίρος 5: ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Προϋπολογισμός: 1.345.562,00 €
Περιγραφή: Αναλυτική περιγραφή δίνεται στην επισυναπτόμενη σύνοψη του έργου
Στοιχεία Έργου:
Αρ. Πρόσκλησης: Κ1
Αρ. Πρωτοκόλλου: 8933
Ημερομηνία Υπογραφή Σύμβασης: 17/6/11
Κωδικός Σύμβασης: K1_2_04
Υπερσύνδεσμος έργου: link
Downloads: Σύνοψη έργου 8933
Χάρτης Περιφέρεια Β. Αιγαίου: ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Χάρτης Περιφέρεια Κρήτης: ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΑΡΧΑΝΕΣ
Χάρτης Κύπρου: ΠΑΦΟΣ, ΛΑΡΝΑΚΑ
Περιφέρειες που συμμετέχουν: περιφέρειες
Άξονας Προτεραιότητας
Κύριος Εταίρος
Αρ. Πρόσκλησης
Ειδικός στόχος