ΛΙΜΑΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΛΙΜΑΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ακρωνύμιο: ΛΙΜΑΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τίτλος: ΛΙΜΑΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Άξονας Προτεραιότητας: 3. ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Ειδικός Στόχος: Ε.Σ.6 Ενίσχυση Ασφάλειας Περιοχής
Επικεφαλής Εταίρος: ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
Εταίρος 2: ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
Εταίρος 3: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΩ
Προϋπολογισμός: 1.591.517,16 €
Περιγραφή: Αναλυτική περιγραφή δίνεται στην επισυναπτόμενη σύνοψη του έργου
Στοιχεία Έργου:
Αρ. Πρόσκλησης: Κ2
Αρ. Πρωτοκόλλου: 4898
Ημερομηνία Υπογραφή Σύμβασης: 9/12/2011
Κωδικός Σύμβασης: Κ2_3_01
Downloads: Σύνοψη έργου 4898
Χάρτης Περιφέρεια Ν. Αιγαίου: ΚΩΣ, ΣΥΜΗ
Χάρτης Κύπρου: ΛΕΜΕΣΟΣ
Περιφέρειες που συμμετέχουν: περιφέρειες
Άξονας Προτεραιότητας
Κύριος Εταίρος
Αρ. Πρόσκλησης
Ειδικός στόχος