ΕΞ-ΠΥΡ / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ

Ακρωνύμιο: ΕΞ-ΠΥΡ
Τίτλος: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
Άξονας Προτεραιότητας: 2. ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ειδικός Στόχος: Ε.Σ.5 Πρόληψη και διαχείριση φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων
Επικεφαλής Εταίρος: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ / ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ
Εταίρος 2: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ / ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Προϋπολογισμός: 1.550.026,36 €
Περιγραφή: Αναλυτική περιγραφή δίνεται στην επισυναπτόμενη σύνοψη του έργου
Στοιχεία Έργου:
Αρ. Πρόσκλησης: Κ2
Αρ. Πρωτοκόλλου: 4897
Ημερομηνία Υπογραφή Σύμβασης: 7/12/2011
Κωδικός Σύμβασης: Κ2_2_01
Υπερσύνδεσμος έργου: link
Downloads: Σύνοψη έργου 4897
Χάρτης Περιφέρεια Β. Αιγαίου: ΛΕΣΒΟΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΛΗΜΝΟΣ, ΣΑΜΟΣ, ΧΙΟΣ
Χάρτης Περιφέρεια Ν. Αιγαίου: ΡΟΔΟΣ, ΚΩΣ
Χάρτης Περιφέρεια Κρήτης: ΧΑΝΙΑ, ΡΕΘΥΜΝΟ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΛΑΣΙΘΙ
Χάρτης Κύπρου: ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΛΕΜΕΣΟΣ
Περιφέρειες που συμμετέχουν: περιφέρειες
Άξονας Προτεραιότητας
Κύριος Εταίρος
Αρ. Πρόσκλησης
Ειδικός στόχος