ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΗΡΟΔΟΤΟΣ / Ψηφιοποίηση για τη διάσωση, ανάδειξη και προβολή οπτικοακουστικού και έντυπου υλικού από την νεώτερη και σύγχρονη ιστορία της Κύπρου και νησιών του Βορείου Αιγαίου – ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΗΡΟΔΟΤΟΣ

Ακρωνύμιο: ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΗΡΟΔΟΤΟΣ
Τίτλος: Ψηφιοποίηση για τη διάσωση, ανάδειξη και προβολή οπτικοακουστικού και έντυπου υλικού από την νεώτερη και σύγχρονη ιστορία της Κύπρου και νησιών του Βορείου Αιγαίου – ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΗΡΟΔΟΤΟΣ
Άξονας Προτεραιότητας: 3. ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Ειδικός Στόχος: Ε.Σ.8 Βελτίωση της πρόσβασης σε δίκτυα πληροφόρησης και επικοινωνίας
Επικεφαλής Εταίρος: ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ ΚΥΠΡΟΥ
Εταίρος 2: ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Εταίρος 3: ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΗΘΥΜΝΗΣ "ΑΡΓΥΡΗΣ ΕΦΤΑΛΙΩΤΗΣ"
Εταίρος 4: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Προϋπολογισμός: 1.700.000,00€ €
Περιγραφή: Αναλυτική περιγραφή δίνεται στην επισυναπτόμενη σύνοψη του έργου
Στοιχεία Έργου:
Αρ. Πρόσκλησης: K3
Αρ. Πρωτοκόλλου: 1785
Ημερομηνία Υπογραφή Σύμβασης: 21/9/2012
Κωδικός Σύμβασης: Κ3_3_01
Downloads: Σύνοψη έργου 1785
Χάρτης Περιφέρεια Β. Αιγαίου: ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Χάρτης Κύπρου: ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Περιφέρειες που συμμετέχουν: περιφέρειες
Άξονας Προτεραιότητας
Κύριος Εταίρος
Αρ. Πρόσκλησης
Ειδικός στόχος