ΑΝ.Λ.Υ.Π.Α.Π / ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

Ακρωνύμιο: ΑΝ.Λ.Υ.Π.Α.Π
Τίτλος: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ
Άξονας Προτεραιότητας: 3. ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Ειδικός Στόχος: Ε.Σ.6 Ενίσχυση Ασφάλειας Περιοχής
Επικεφαλής Εταίρος: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ / ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ
Εταίρος 2: ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Εταίρος 3: ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ
Εταίρος 4: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ / ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ
Προϋπολογισμός: 2.010.000,00€ €
Περιγραφή: Αναλυτική περιγραφή δίνεται στην επισυναπτόμενη σύνοψη του έργου
Στοιχεία Έργου:
Αρ. Πρόσκλησης: Κ4
Αρ. Πρωτοκόλλου: 7253
Ημερομηνία Υπογραφή Σύμβασης: 18/12/2012
Κωδικός Σύμβασης: Κ4_3_01
Downloads: Σύνοψη έργου 7253
Χάρτης Περιφέρεια Ν. Αιγαίου: ΠΑΤΜΟΣ
Χάρτης Περιφέρεια Κρήτης: ΡΕΘΥΜΝΟ
Χάρτης Κύπρου: ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Περιφέρειες που συμμετέχουν: περιφέρειες
Άξονας Προτεραιότητας
Κύριος Εταίρος
Αρ. Πρόσκλησης
Ειδικός στόχος