ΣΥΝΠΡΑΤΤΩ / Δράσεις εξωστρέφειας και προβολής των νησιωτικών επιχειρήσεων του Αιγαίου και της Κύπρου

Ακρωνύμιο: ΣΥΝΠΡΑΤΤΩ
Τίτλος: Δράσεις εξωστρέφειας και προβολής των νησιωτικών επιχειρήσεων του Αιγαίου και της Κύπρου
Άξονας Προτεραιότητας: 1. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Ειδικός Στόχος: Ε.Σ.1 Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας
Επικεφαλής Εταίρος: ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
Εταίρος 2: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Εταίρος 3: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟΣ ΌΜΙΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΝΗΣΩΝ
Προϋπολογισμός: 385.000,00€ €
Περιγραφή: Αναλυτική περιγραφή δίνεται στην επισυναπτόμενη σύνοψη του έργου
Στοιχεία Έργου:
Αρ. Πρόσκλησης: Κ3
Αρ. Πρωτοκόλλου: 1556
Ημερομηνία Υπογραφή Σύμβασης: 25-9-2012
Κωδικός Σύμβασης: Κ3_01_02
Downloads: Σύνοψη έργου 1556
Χάρτης Περιφέρεια Β. Αιγαίου: ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΣΑΜΟΣ, ΧΙΟΣ
Χάρτης Περιφέρεια Ν. Αιγαίου: ΡΟΔΟΣ
Χάρτης Κύπρου: ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Περιφέρειες που συμμετέχουν: περιφέρειες
Άξονας Προτεραιότητας
Κύριος Εταίρος
Αρ. Πρόσκλησης
Ειδικός στόχος