ΕΡΜΗΣ / Βελτίωση Προσβασιμότητας Ατόμων με Προβλήματα Κινητικότητας

Ακρωνύμιο: ΕΡΜΗΣ
Τίτλος: Βελτίωση Προσβασιμότητας Ατόμων με Προβλήματα Κινητικότητας
Άξονας Προτεραιότητας: 3. ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Ειδικός Στόχος: Ε.Σ.8 Βελτίωση της πρόσβασης σε δίκτυα πληροφόρησης και επικοινωνίας
Επικεφαλής Εταίρος: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
Εταίρος 2: ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ
Εταίρος 3: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
Προϋπολογισμός: 450.000,00€ €
Περιγραφή: Αναλυτική περιγραφή δίνεται στην επισυναπτόμενη σύνοψη του έργου
Στοιχεία Έργου:
Αρ. Πρόσκλησης: Κ3
Αρ. Πρωτοκόλλου: 1909
Ημερομηνία Υπογραφή Σύμβασης: 3-12-2012
Κωδικός Σύμβασης: Κ3_03_04
Downloads: Σύνοψη έργου 1909
Χάρτης Περιφέρεια Β. Αιγαίου: ΛΗΜΝΟΣ
Χάρτης Κύπρου: ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ, ΑΓ. ΝΑΠΑ, ΛΕΜΕΣΟ, ΠΑΦΟ
Περιφέρειες που συμμετέχουν: περιφέρειες
Άξονας Προτεραιότητας
Κύριος Εταίρος
Αρ. Πρόσκλησης
Ειδικός στόχος