ΑΚΤΗ / Διαμόρφωση και Πιλοτική Εφαρμογή Σχεδίων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης στη Ρόδο και στην Κύπρο

Ακρωνύμιο: ΑΚΤΗ
Τίτλος: Διαμόρφωση και Πιλοτική Εφαρμογή Σχεδίων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης στη Ρόδο και στην Κύπρο
Άξονας Προτεραιότητας: 2. ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ειδικός Στόχος: Ε.Σ.4 Αξιοποίηση, διαχείριση και ανάπτυξη φυσικών και πολιτιστικών πόρων
Επικεφαλής Εταίρος: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Εταίρος 2: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ
Εταίρος 3: ΥΔΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΡΟΔΟΥ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
Εταίρος 4: ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
Εταίρος 5: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
Προϋπολογισμός: 700.000 €
Περιγραφή: Αναλυτική περιγραφή δίνεται στην επισυναπτόμενη σύνοψη του έργου
Στοιχεία Έργου:
Αρ. Πρόσκλησης: Κ3
Αρ. Πρωτοκόλλου: 1724
Ημερομηνία Υπογραφή Σύμβασης: 25-4-2013
Κωδικός Σύμβασης: Κ3_02_04
Downloads: Σύνοψη έργου 1724
Χάρτης Περιφέρεια Ν. Αιγαίου: ΡΟΔΟΣ
Χάρτης Κύπρου: ΛΑΡΝΑΚΑ
Περιφέρειες που συμμετέχουν: περιφέρειες
Άξονας Προτεραιότητας
Κύριος Εταίρος
Αρ. Πρόσκλησης
Ειδικός στόχος