ΓΕΥΣΙΣ-ΤΟΥΡ / Κρήτη - Κύπρος: Γαστρονομικός Τουριστικός Προορισμός

Ακρωνύμιο: ΓΕΥΣΙΣ-ΤΟΥΡ
Τίτλος: Κρήτη - Κύπρος: Γαστρονομικός Τουριστικός Προορισμός
Άξονας Προτεραιότητας: 1. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Ειδικός Στόχος: Ε.Σ.1 Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας
Επικεφαλής Εταίρος: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Εταίρος 2: ΚΡΗΤΙΚΌ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Εταίρος 3: ΔΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΏΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Εταίρος 4: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΡΟΟΔΟΥΣ
Προϋπολογισμός: 537.675,60 €
Περιγραφή: Αναλυτική περιγραφή δίνεται στην επισυναπτόμενη σύνοψη του έργου
Στοιχεία Έργου:
Αρ. Πρόσκλησης: Κ1
Αρ. Πρωτοκόλλου: 9107
Ημερομηνία Υπογραφή Σύμβασης: 15/6/11
Κωδικός Σύμβασης: K1_1_06
Υπερσύνδεσμος έργου: link
Downloads: Σύνοψη έργου 9107
Χάρτης Περιφέρεια Κρήτης: ΡΕΘΥΜΝΟ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Χάρτης Κύπρου: ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΟΟΔΟΣ
Περιφέρειες που συμμετέχουν: περιφέρειες
Άξονας Προτεραιότητας
Κύριος Εταίρος
Αρ. Πρόσκλησης
Ειδικός στόχος