1η πρόσκληση

Κατάσταση Κλειστή Έναρξη Υποβολής Λήξη Υποβολής
Τύπος Πράξεων Κοινά Περιοχή Yλοποίησης CY00 - Κύπρος / EL411 - Λέσβος, Λήμνος / EL412 - Ικαρία, Σάμος / EL413 - Χίος / EL421 - Κάλυμνος, Κάρπαθος – Ηρωική Νήσος Κάσος, Κως, Ρόδος / EL422 - Άνδρος, Θήρα, Κέα, Μήλος, Μύκονος, Νάξος, Πάρος, Σύρος, Τήνος / EL431 - Ηράκλειο / EL432 - Λασίθι / EL433 – Ρέθυμνο / EL434 - Χανιά /
Επιλέξιμοι Δυνητικοί Δικαιούχοι
  1. εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές δημόσιες αρχές
  2. οργανισμοί δημοσίου δικαίου
  3. μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί ιδιωτικού δικαίου
Προτεραιότητες Ειδικοί Στόχοι Προτεινόμενες Δράσεις Προϋπολογισμός
Π.2: Προώθηση της κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης μέσω της ενίσχυσης του πολιτισμού, του βιώσιμου τουρισμού και της κοινωνικής οικονομίαςΕ.Σ. 4.6 - Ενίσχυση του ρόλου του πολιτισμού και του βιώσιμου τουρισμού στην οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική ένταξη και την κοινωνική καινοτομία
  • Καινοτόμες δράσεις για την προώθηση ενεργειακής αναβάθμισης και την αποδοτικότερη χρήση ενέργειας των κτηρίων (ειδικά των ενεργοβόρων), όπως η ενσωμάτωση ενεργητικών και παθητικών συστημάτων και πιλοτικές εφαρμογές αποδοτικής διαχείρισης της ενέργειας, χάριν χρήσης εξειδικευμένου εξοπλισμού (π.χ. παραγωγή οξυγόνου σε νοσηλευτικά ιδρύματα κ.α.)
  • Κοινά Σχέδια Δράσης πρόληψης κινδύνων και προστασίας από καταστροφές (πχ πλημμύρες, πυρκαγιές, ερημοποίηση, διάβρωση ακτών, ξηρασία), συμπεριλαμβανομένων δικτύων έρευνας και καινοτομίας, ανταλλαγής καλών πρακτικών, τεχνογνωσίας, κλ.π, τα οποία θα αξιοποιούν και θα εξελίσσουν λύσεις και αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν μέσω της υφιστάμενης διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ φορέων και οργανισμών στην περιοχή παρέμβασης
10.195.787,00€
Ε.Σ. 7.3 - Προστασία και οικονομική και κοινωνική ενσωμάτωση των υπηκόων τρίτων χωρών
  • Ανάπτυξη κοινών πιλοτικών λύσεων που βασίζονται στη φύση (nature-based solutions) οι οποίες θα ενισχύσουν υφιστάμενες συνέργειες των δύο χωρών για την προστασία των οικοσυστημάτων (Δασικών, Γεωργικών, Υγροτοπικών, Παράκτιων και Θαλάσσιων) από κινδύνους λόγω της κλιματικής αλλαγής
  • Κοινά Σχέδια Δράσης πρόληψης κινδύνων και προστασίας από καταστροφές (πχ πλημμύρες, πυρκαγιές, ερημοποίηση, διάβρωση ακτών, ξηρασία), συμπεριλαμβανομένων δικτύων έρευνας και καινοτομίας, ανταλλαγής καλών πρακτικών, τεχνογνωσίας, κλ.π, τα οποία θα αξιοποιούν και θα εξελίσσουν λύσεις και αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν μέσω της υφιστάμενης διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ φορέων και οργανισμών στην περιοχή παρέμβασης
10.195.787,00€
Ε.Σ. 2.4 - Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης του κινδύνου καταστροφών, της ανθεκτικότητας, λαμβάνοντας υπόψη προσεγγίσεις που βασίζονται στο οικοσύστημα
  • Καινοτόμες δράσεις για την προώθηση ενεργειακής αναβάθμισης και την αποδοτικότερη χρήση ενέργειας των κτηρίων (ειδικά των ενεργοβόρων), όπως η ενσωμάτωση ενεργητικών και παθητικών συστημάτων και πιλοτικές εφαρμογές αποδοτικής διαχείρισης της ενέργειας, χάριν χρήσης εξειδικευμένου εξοπλισμού (π.χ. παραγωγή οξυγόνου σε νοσηλευτικά ιδρύματα κ.α.)
  • Πιλοτικές δράσεις ενίσχυσης ενεργειακών κοινοτήτων
47.630.093,00€
Συνολικός Προϋπολογισμός 20.391.573,00€
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Δεν υπάρχουν εκδηλώσεις για την Πράξη

FAQs
Δεν υπάρχουν Συχνές Ερωτήσεις για την Πρόσκληση

Θα πρέπει να κάνετε Είσοδο / Εγγραφή για να υποβάλλετε την ερώτησή σας.

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο συμφωνείτε με τους Όρους Χρήσης.
Περισσότερα