ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 1η Πρόσκληση – Α΄ Στάδιο (Συνοπτικό Υπόμνημα)

Κατάσταση Κλειστή Έναρξη Υποβολής 15/12/2023 Λήξη Υποβολής 31/01/2024
Τύπος Πράξεων Κοινά Περιοχή Yλοποίησης CY00 - Κύπρος / EL411 - Λέσβος, Λήμνος / EL412 - Ικαρία, Σάμος / EL413 - Χίος / EL421 - Κάλυμνος, Κάρπαθος – Ηρωική Νήσος Κάσος, Κως, Ρόδος / EL422 - Άνδρος, Θήρα, Κέα, Μήλος, Μύκονος, Νάξος, Πάρος, Σύρος, Τήνος / EL431 - Ηράκλειο / EL432 - Λασίθι / EL433 – Ρέθυμνο / EL434 - Χανιά /
Επιλέξιμοι Δυνητικοί Δικαιούχοι

α) εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές δημόσιες αρχές

β) οργανισμοί δημοσίου δικαίου (όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 2(4) της Οδηγίας 20214/24/ΕΕ)

γ) ιδιωτικοί  οργανισμοί: μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί ιδιωτικού δικαίου

δ) Διεθνείς οργανισμοί που λειτουργούν σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο των Κρατών Μελών του Προγράμματος

ε) Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ)

υποβολή Συνοπτικού Υπομνήματος (Concept Note) σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg VI-A Ελλάδα – Κύπρος 2021-2027, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.

Προτεραιότητες Ειδικοί Στόχοι Προτεινόμενες Δράσεις Προϋπολογισμός
Π.1: Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή με αποδοτική πράσινη ενέργεια και μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίουΕ.Σ. 2.1 - Προώθηση μέτρων ενεργειακής απόδοσης και μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου8.000.000,00€
Ε.Σ. 2.4 - Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης του κινδύνου καταστροφών, της ανθεκτικότητας, λαμβάνοντας υπόψη προσεγγίσεις που βασίζονται στο οικοσύστημα8.000.000,00€
Ε.Σ. 2.7 - Ενίσχυση της προστασίας και της διατήρησης της φύσης, της βιοποικιλότητας και των πράσινων υποδομών, μεταξύ άλλων σε αστικές περιοχές, και μείωση όλων των μορφών ρύπανσης6.247.366,25€
Π.2: Προώθηση της κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης μέσω της ενίσχυσης του πολιτισμού, του βιώσιμου τουρισμού και της κοινωνικής οικονομίαςΕ.Σ. 4.6 - Ενίσχυση του ρόλου του πολιτισμού και του βιώσιμου τουρισμού στην οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική ένταξη και την κοινωνική καινοτομία8.000.000,00€
Συνολικός Προϋπολογισμός 30.247.366,25€
ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
1Η-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-Ψ1ΓΓΗ-Π7Ζ.pdf
ΟΔΗΓΟΣ-ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ-ΠΡΑΞΕΩΝ-v.1.1_.pdf
ΟΔΗΓΟΣ-ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ-v.1.1.ΤΜΗΜΑ-Α-ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.pdf
ΟΔΗΓΟΣ-ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ-v.1.1.-TMHMA-B-ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΥΠΟΒΟΛΗ-ΠΡΑΞΗΣ.pdf
ΟΔΗΓΟΣ-ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ-v.1.1.-ΤΜΗΜΑ-Γ-ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ-ΤΗΣ-ΠΡΑΞΗΣ.pdf
Παρ.-10.-Δελτία-Ταυτότητας-Δείκτη.pdf
Παρ.-13.-Μεθοδολογία-επιλογής-πράξεων.pdf
Παρ.16.-Οδηγίες-για-την-αίτηση-χρηματοδότησης-στο-ΟΠΣ-2021-2027.pdf
Παρ.17-Εγχειρίδιο-Χρήστη_Εγγραφή-χρήστη-δικαιούχου-και-διαχείριση-λογαριασμού.pdf
Παρ.19.-ΟΠΣ-2021-–-2027-Εγχειρίδιο-Χρηστών.pdf
Παρ.-14α.-Συνοπτικό-Υπόμνημα-Concept-Note-19.09.23.docx
Παρ.-14β.-Κριτήρια-Αξιολόγησης-19.09.pdf
Διαδικασία Αίτησης

Η πρόσκληση αφορά στο Α΄ Στάδιο – Υποβολή από τους δυνητικούς δικαιούχους της κεντρικής ιδέας της πρότασής τους με συγκεκριμένα δεδομένα υλοποίησης (Συνοπτικό Υπόμνημα – Concept note). Η υποβολή του συνοπτικού υπομνήματος γίνεται αποκλειστικά μέσω ΟΠΣ.

Επισημαίνεται ότι ο Οδηγός Υλοποίησης Προγράμματος-Πράξεων εκτός από ενιαίο έγγραφο διατίθεται και σε τρία τμήματα (Επισκόπηση Προγράμματος – Ανάπτυξη και Υποβολή Πράξης Υλοποίηση της Πράξης) προκειμένου οι (υποψήφιοι) δικαιούχοι να διευκολύνονται στην ευχερέστερη μελέτη του.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
FAQs
Για συχνές ερωτήσεις για την πρόσκληση πατήστε ΕΔΩ

Θα πρέπει να κάνετε Είσοδο / Εγγραφή για να υποβάλλετε την ερώτησή σας.

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο συμφωνείτε με τους Όρους Χρήσης.
Περισσότερα